ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμοι  ιστότοποι της εκπαίδευσης

 

  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

   Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

 • Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων

  Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων

 • Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

  Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

 • Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

  Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

 • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 • Παιδεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Παιδεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση